Sıkça Sorulan Sorular
Uzaktan öğretimde dersler nasıl olacak

Hem uzaktan öğretim programlarında hem de uzaktan öğretimle verilen örgün eğitim derslerinde dersler iki şekilde gerçekleşecektir;

  1. Eşzamanlı dersler, öğretim elemanı ve öğrencilerin öğrenim yönetim sisteminde belirlenen tarih ve saatlerde haftalık olarak sanal sınıflarda buluştukları derslerdir. Sanal sınıf dersleri dersin kredisine göre 30, 45 veya 60 dakika olarak yapılacaktır. Sanal sınıf dersleri ve bu derslerde yapılan tüm aktiviteler (soru-cevap, sunu vb.) kayıt altına alınacak ve öğrenciler dilerse tekrar izleyebileceklerdir. Böylece derse katılamayan öğrencilerin de bu dersleri daha sonra izleme imkanı olacaktır. 
  2. Eşzamansız derslerde içerik olarak öğretim elemanının desteği ile hazırlanan e-ders paketleri haftalık olarak sunulacaktır. E-ders paketlerinde içerik tasarımcılar tarafından hazırlanmış etkileşimli ders içeriğinin yanında;
  • Haftalık ders notu (pdf)
  • Dersin sunusu (pps)
  • Dersin videosu (mp4)
  • Çalışma soruları

yer alacaktır.  

Derslere devam zorunluluğu var mı

Uzaktan öğretimde fiziksel devam zorunluluğu yoktur. Ancak öğrencilerin canlı derslere katılımları, canlı dersleri daha sonradan izlemeleri, e-ders paketi kullanımları öğretim yönetim sistemi tarafından kayıt altına alınmaktadır. Dersin öğretim elemanı istediği zaman öğrenci aktivitelerinin raporunu görebilmektedir. 

Üniversitemizdeki uzaktan öğretimde derslere devamla ilgili konu "NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ" ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönergede Madde 12-4 te "Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde öğretim dönemi içerinde yapılan canlı derslere çevrimiçi veya çevrimdışı %70 oranında devam zorunluluğu veya video derslerinin %70 oranında izlenme zorunluluğu vardır." ibaresi yer almaktadır.